Wydawca treści Wydawca treści

Zasoby leśne

Dominującym typem siedliskowym w nadleśnictwie jest BMśw (39,7 %). Siedliska borowe zajmują łącznie 73 %, lasowe 22,8 % i olsy 4,2 %  powierzchni leśnej nadleśnictwa.

Udział siedliskowych typów lasu w Nadleśnictwie Trzciel

 

Udział procentowy gatunków panujących w Nadleśnictwie Trzciel

 

 Udział powierzchniowy gatunków panujących w Nadleśnictwie (pow. zalesiona)

Udział gatunków iglastych wynosi 91,6 %.