Lista aktualności Lista aktualności

Gospodarka łowiecka

Gospodarka łowiecka w Nadleśnictwie Trzciel prowadzona jest w oparciu o Ustawę z dnia 13 października 1995 r. Prawo Łowieckie z późn. zm.

Łowiectwo, jako element ochrony środowiska przyrodniczego, w rozumieniu ustawy oznacza ochronę zwierząt łownych (zwierzyny) i gospodarowanie ich zasobami w zgodzie z zasadami ekologii oraz zasadami racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej.

 Celem łowiectwa jest:
1) ochrona, zachowanie różnorodności i gospodarowanie populacjami zwierząt łownych;
2) ochrona i kształtowanie środowiska przyrodniczego na rzecz poprawy warunków bytowania zwierzyny;
3) uzyskiwanie możliwie wysokiej kondycji osobniczej i jakości trofeów oraz właściwej liczebności populacji poszczególnych gatunków zwierzyny przy zachowaniu równowagi środowiska przyrodniczego;
4) spełnianie potrzeb społecznych w zakresie uprawiania myślistwa, kultywowania tradycji oraz krzewienia etyki i kultury łowieckiej.

W zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa znajduje się 16 obwodów łowieckich, w tym 5 obwodów nadzorowanych przez Nadleśnictwo Trzciel gdzie gospodarkę łowiecką prowadzą myśliwi z Polskiego Związku Łowieckiego, zrzeszeni w kołach łowieckich. Na terenie Nadleśnictwa Trzciel są to :

 • Koło Łowieckie „JELEŃ" z Międzyrzecza – Obwód nr 79, Obwód nr 80
 • Koło Łowieckie „PONOWA" z Międzyrzecza – Obwód nr 68
 • Koło Łowieckie „ŻURAW" z Brójec – Obwód nr 89
 • Koło Łowieckie GON z Poznania – Obwód nr 67

Gospodarują one pod nadzorem nadleśnictwa na dzierżawionych przez siebie obwodach łowieckich o powierzchni od 4 do 6 tysięcy hektarów. Gospodarka łowiecka prowadzona przez koła łowieckie obejmuje całość zagadnień związanych z hodowlą, ochroną i użytkowaniem zwierzyny a nie tylko jak się powszechnie sądzi z polowaniem.

OŚRODEK HODOWLI ZWIERZYNY

Na wyłączonym z dzierżawy obwodzie nr 88 o powierzchni 13.591 ha (w tym gruntów leśnych - 6.710 ha) nadleśnictwo prowadzi Ośrodek Hodowli Zwierzyny, który służy wdrażaniu nowych racjonalnych metod gospodarowania zwierzętami łownymi.

W OHZ oprócz polowania, realizowane są inne cele związane w szczególności z:

 1.  Prowadzeniem wzorcowego zagospodarowania łowisk, wdrażaniem nowych osiągnięć z zakresu łowiectwa;
 2. Prowadzeniem badań naukowych;
 3. Odtwarzaniem populacji zanikających gatunków zwierząt dziko żyjących;
 4. Hodowlą rodzimych gatunków zwierząt łownych w celu zasiedlania łowisk;
 5. Hodowlą zwierząt łownych szczególnie pożytecznych w biocenozach leśnych;
 6. Prowadzeniem szkoleń z zakresu łowiectwa.

Do prac związanych z zagospodarowaniem łowiska należy np.: wzbogacanie bazy żerowej poprzez zakładanie poletek karmowych i poletek zgryzowych z krzewami, wykaszanie łąk, budowa paśników i lizawek z solą, zakładanie buchtowisk na których wykłada się atrakcyjną karmę itp.

Ochrona to głównie walka z kłusownictwem i niepokojeniem zwierzyny w jej ostojach. Istotną stroną działalności jest również szacowanie i wypłata odszkodowań za szkody w uprawach rolnych.

Zwieńczeniem wielu innych działań jest polowanie, które poza spełnieniem pasji myśliwskiej odgrywa również ważną rolę selekcyjną, ponieważ odstrzał wykonywany jest według ściśle określonych kryteriów promujących pozostawianie do dalszej hodowli zwierząt młodych, najzdrowszych i najsilniejszych.

Oferta sprzedaży polowań  w Ośrodku Hodowli Zwierzyny Nadleśnictwa Trzciel - obwód łowiecki nr 88
Nadleśnictwo Trzciel oferuje organizacje polowań indywidualnych oraz zbiorowych na terenie Ośrodka Hodowli Zwierzyny – obwód łowiecki nr 88, na następujące gatunki zwierzyny łownej: jeleń (byki, łanie, cielęta), daniel (byki, łanie, cielęta), sarna (rogacze, kozy, koźlęta), dzik oraz drapieżniki.

Podczas organizacji polowań indywidualnych zapewniamy:

 • przygotowanie łowiska, 1 podprowadzającego dla każdego z myśliwych na 2 wyjścia dziennie, preparację trofeów, transport tusz pozyskanej zwierzyny, przygotowanie dokumentacji z polowania,
 • zakwaterowanie w czasie całej imprezy w kwaterze łowieckiej kategorii „S", oraz wyżywienie.

Podczas organizacji polowań zbiorowych zapewniamy:

 • transport myśliwych podczas polowania, udział naganki oraz psów myśliwskich podczas polowania,
 • przygotowanie łowiska, transport tusz pozyskanej zwierzyny, ułożenie pokotu, uroczyste uhonorowanie króla polowania, preparację trofeów, przygotowanie dokumentacji z polowania,
 • zakwaterowanie w czasie całej imprezy w kwaterze łowieckiej kategorii „S", oraz wyżywienie.

 Opis łowiska:

Położenie obwodu nr 88 – mapa sytuacyjna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obwód łowiecki nr 88 znajduje się w centralnej części nadleśnictwa, jego całkowita powierzchnia wynosi 13 591 ha w powierzchni leśnej 6 827 ha (50,2%). Nadleśnictwo Trzciel według regionalizacji przyrodniczo - leśnej położony jest we wschodniej części Krainy Wielkopolsko – Pomorskiej, III Dzielnicy Pojezierze Lubuskie i dwóch mezoregionach: Ziemi Lubuskiej i Równiny Nowotomysko – Kargowskiej.

Na terenie obwodu znajduje się 17,85 ha poletek łowieckich (żerowe oraz zgryzowe), 51,26 ha łąk śródleśnych oraz 22 pasów zaporowych o łącznej długości 7,47 km. Równomiernie na terenie całego łowiska zlokalizowanych jest 200 lizawek, w których na bieżąco uzupełniana jest sól bogata w składniki mineralne. Duża ilość niewielkich powierzchniowo śródleśnych łąk oraz sieć ambon, zlokalizowanych również przy uprawach rolnych stanowią podstawę do udanych pełnych emocji polowań.

        Fot.1. Poletko zgryzowe na terenie obwodu nr 88.                              Fot.2. Śródleśna łąka na trenie obwodu nr 88.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Opis kwatery łowieckiej:

Budynek kwatery łowieckiej

Nadleśnictwo Trzciel dysponuje kwaterą łowiecka kategorii „S", która mieści się w miejscowości Bieleń 8, 66-320 Trzciel. Kwatera położona jest w centralnej części obwodu łowieckiego wśród starych mieszanych lasów, co umożliwia z korzystanie z uroków natury nie tylko dla miłośników łowiectwa.

Pokój gościnny na kwaterze łowieckiej

Powierzchnia kwatery – 499,8 m2
Ilość miejsc noclegowych – 20
Ilość pokoi – 13 w tym:
- apartamenty – 2
- 1-osobowe – 6
- 2-osobowe – 2
Każdy pokój posiada własną dobrze wyposażoną łazienkę.

Naszą Kwaterę Myśliwską rekomenduje portal noclegowy meteor-turystyka.pl

Sala kominkowa na kwaterze łowieckiejDo dyspozycji gości jest również stylowo urządzony salon z barkiem i kominkiem.

Kolejną zaletą jest łatwość dojazdu do kwatery:

Mapa dojazdu do kwatery łowieckiej

Kontakt:

Nadleśnictwo Trzciel

ul. Graniczna 18

66-320 Trzciel

 tel: +48 95 742 86 11

fax: +48 95 742 86 12

e-mail: trzciel@szczecin.lasy.gov.pl