Lista aktualności Lista aktualności

Przetargi, zamówienia, zarządzenia

Zamówienia prowadzone w trybie ustawy prawo zamówień publicznych

Komunikaty i ogłoszenia

Zarządzenia i decyzje

 

 

OGŁOSZENIE O NIEOGRANICZONYM PRZETARGU PISEMNYM NA DZIERŻAWĘ GRUNTÓW ROLNYCH

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Trzciel ul. Graniczna 18, 66-320 Trzciel, ogłasza nieograniczony przetarg pisemny na dzierżawę gruntów rolnych będących w zarządzie Nadleśnictwa Trzciel.

Ofertę w zamkniętej kopercie zaadresowanej na Nadleśnictwo Trzciel, ul. Graniczna 18, 66-320 Trzciel z dopiskiem „Nieograniczony przetarg pisemny na dzierżawę gruntów rolnych” należy przesłać na w/w adres lub złożyć w sekretariacie Nadleśnictwa Trzciel pokój nr 13 do dnia 11.08.2021 r. do godz. 9:00.

Wszelkie informacje dotyczące wykazu gruntów przeznaczonych do dzierżawy oraz przetargu można uzyskać w siedzibie Nadleśnictwa Trzciel w dni powszednie od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 13.00 lub pod nr telefonu 957428611 wew. 674. Osoba upoważniona do kontaktu Andrzej Onyśków.

Szczegółowe informacje znajdują się w załącznikach zamieszczonych poniżej.