Wydawca treści Wydawca treści

Użytkowanie lasu

Ogólnie użytkowanie lasu to działalność mająca na celu wykorzystanie naturalnych bogactw leśnych dla potrzeb człowieka. Jest podstawą funkcjonowania gospodarki leśnej na zrównoważonych zasadach dających gwarancję ochrony środowiska, zachowania polskich lasów i powiększania ich zasobów.

Ten dział gospodarki leśnej kojarzy się wszystkim z pozyskaniem drewna w różnej postaci (jest to użytkowanie główne), ale nie tylko. Las to także miejsce polowań i pozyskania zwierzyny, miejsce gdzie można zbierać grzyby, owoce i zioła runa leśnego, miejsce z którego do naszych domów w święta Bożego Narodzenia trafiają choinki (jest to użytkowanie uboczne). Ale nie zapominajmy o bardzo ważnych korzyściach pozamaterialnych, które pełni las, szczególnie w dzisiejszych czasach są one często ważniejsze od typowo produkcyjnych. Trzcielskie lasy, jak i inne zarządzane przez Lasy Państwowe są użytkowane w sposób racjonalny. Zapewnia to plan urządzeniowy opracowany na okres 10-letni, który określa maksymalną dopuszczalną do pozyskania ilość drewna wynoszącą dla nadleśnictwa rocznie 113000 m3 grubizny. Plan urządzania lasu określa również sposoby pozyskania drewna gdyż użytkowanie ma na celu zastąpienie starego drzewostanu młodym pokoleniem, które zapoczątkuje kolejny cykl produkcyjny tak aby zachować ciągłość użytkowania. Takie sposoby cięć nazywamy użytkowaniem rębnym, które dzielą się na rębnie zupełne oraz rębnie złożone. W Nadleśnictwie Trzciel użytkowanie rębne prowadzi się na powierzchni 190 ha rocznie, pozyskując przy tym 51000 m3 grubizny.

Celem pozyskiwania drewna w drzewostanach młodszych jest ich pielęgnacja, to jest zwiększenie możliwości rozwojowych pozostałych drzew oraz poprawa jakości i zdrowotności drzewostanu. Użytkowanie takie nazywamy użytkowaniem przedrębnym. W nadleśnictwie użytkowanie takie prowadzi się na powierzchni 1350 ha rocznie, pozyskując 62000 m3 grubizny. W zależności od wieku pielęgnowanego drzewostanu użytkowanie przedrębne dzieli się na: trzebieże wczesne ( 316 ha rocznie ), trzebieże późne ( 1031 ha rocznie ).