Wydawca treści Wydawca treści

Urządzanie lasu

Urządzanie lasu jest jedną z pięciu podstawowych działów leśnictwa. Mimo, że zajmuje szczególna pozycje w gospodarce leśnej to ujawnia się cyklicznie w odstępach 10 – cio letnich, gdyż w takim przedziale czasowym obowiązuje plan urządzania lasu.

O wadze urządzania lasu świadczy fakt, że z mocy prawa nie wolno prowadzić gospodarki leśnej bez ważnego planu urządzania lasu. O ciężarze gatunkowym dokumentu świadczy fakt jego zatwierdzania przez ministra ochrony środowiska w odniesieniu do lasów państwowych i przez wojewodę w odniesieniu do lasów niepaństwowych. Plan urządzania lasu jest niczym innym jak planem gospodarczym na okres 10 lat, obejmuje wszystkie działy gospodarki leśnej, ze wskazaniem rodzaju, wielkości zadań i lokalizacji. Ze względu na swą szczegółowość i okres obowiązywania plan urządzania lasu nie znajduje swoich odpowiedników w innych działach gospodarki, i jest wyrazem znaczenia i specyficznej roli lasów w życiu społecznym i gospodarce narodowej.

Plan urządzania lasu wykonywany jest na podstawie obowiązującej w Lasach Państwowych instrukcji. Nadleśnictwo Trzciel z dniem 01.01.2017r. otrzymało nowy operat, który będzie obowiązywał w latach 2017 - 2026. Obowiązujący dla naszego nadleśnictwa plan urządzania lasu można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej.