Wydawca treści Wydawca treści

Ochrona gatunkowa

Ochrona gatunkowa dotyczy najcenniejszych, unikatowych i rzadkich przedstawicieli flory i fauny.

Dla zachowania populacji najbardziej zagrożonych gatunków zwierząt, a także roślin i grzybów, niezwykle istotna jest ich ochrona strefowa.
Na terenie naszego nadleśnictwa wyznaczono strefy ochronne ostoi, miejsc rozrodu i przebywania rzadkich gatunków ptaków objętych ochroną gatunkową:

 • bielika ( Haliaetus albicilia)  – 2 strefy
 • kani rudej ( Milvus milvus) - 2 strefy
 • bociana czarnego ( Ciconia nigra) - 2 strefy
 • orlika krzykliwego  (Aquila pomarina) - 1 strefa

Najcenniejsze gatunki roślin występujące w nadleśnictwie to np:

 • Buławnik czerwony
 • Widłak cyprysowy
 • Gnieźnik leśny
 • Pióropusznik strusi
 • Zimoziół północny
 • Bagno zwyczajne
 • Rosiczka okrągłolistna
 • Widłak spłaszczony
 • Żurawina
 • Podkolan biały
 • Listera jajowata