Wydawca treści Wydawca treści

Hodowla lasu

Hodowla lasu jest dziedziną , która poprzez selekcję i nasiennictwo, szkółkarstwo, właściwe odnowienie lub zalesienie a następnie pielęgnowanie w różnych fazach rozwojowych, pozwala kreować przyszły kształt i wartość każdego drzewostanu.

Piękno, stan i trwałość lasu zależą przede wszystkim od umiejętności i troski jego hodowcy. 
Celem selekcji i nasiennictwa jest wybór najlepszych pod względem genotypu oraz fenotypu drzew i drzewostanów, służących uzyskaniu wyselekcjonowanego materiału nasiennego, który jest podstawą nowoczesnego szkółkarstwa. Dla zapewnienia właściwej dla lokalnego środowiska puli genowej oraz migracji genów, co jest podstawą selekcyjnej hodowli drzew leśnych, Nadleśnictwo Trzciel posiada szereg obiektów selekcyjnych, a należą do nich :

 • drzewa doborowe - 10 szt.
 • wyłączone drzewostany nasienne - 33,48 ha
 • gospodarcze drzewostany nasienne - 226,07 ha
 • uprawy pochodne - 113,76 ha
 • uprawy wiadomego pochodzenia - 80,30 ha (poza blokami upraw pochodnych)
 • źródła nasion - 14 szt.

Głównym sposobem odnowienia lasu jest odnowienie sztuczne, wiele uwagi poświęca się jednak odnowieniom naturalnym, jako najwłaściwszej formie powstawania nowego pokolenia lasu. Materiał sadzeniowy zapewnia szkółka leśna "Jasieniec" o powierzchni produkcyjnej 413 arów, posiadająca w pełni zautomatyzowaną deszczownię. Średnioroczne zapotrzebowanie dla gatunków głównych wynosi:

 • sosna - 1123,66 tys. szt.
 • dąb szypułkowy - 54,39 tys. szt.
 • dąb bezszypułkowy - 79,79 tys. szt.
 • buk - 17,02 tys. szt.
 • brzoza - 88,74 tys. szt.
 • olcha - 13,15 tys. szt.

a ponadto ok. 23,18 tys. szt. 21 gatunków domieszkowych i pomocniczych.

Każdy rok pracy Nadleśnictwa owocuje również zalesieniami gruntów porolnych, których od 1998 roku zalesiono 117 ha. Wśród nich jest 37 hektarowy kompleks w Leśnictwie Nowy Świat. Zalesienia prowadzone są w oparciu o wyniki prac glebowo - siedliskowych.

Nie wystarczy jednak tylko zakładanie nowych upraw. Las, aby był piękny musi odczuwać troskliwą dłoń leśnika. Stąd cała gama prac pielęgnacyjnych prowadzanych zgodnie z planem zagospodarowania lasu i uwzględniająca potrzeby drzewostanów.Ilość pozyskiwanego drewna dostosowana jest do możliwości produkcyjnych oraz potrzeb hodowlanych drzewostanów z uwzględnieniem zasad zrównoważonej gospodarki leśnej.