Program „Zanocuj w lesie” w Nadleśnictwie Trzciel

Nadleśnictwo Trzciel przystąpiło do Programu „Zanocuj w lesie”, który powstał w ramach kontynuacji założeń zawartych w ogólnopolskim pilotażu udostępnienia obszarów leśnych celem uprawiania aktywności typu bushcraft i surwiwal. Po ponad rocznym okresie trwania pilotażu, ankietowaniu osób korzystających z obszarów pilotażowych, zarządców terenu, rozmowach ze środowiskiem bushcraftowym i surwiwalowym wykiełkował pomysł przekształcenia pilotażu w stały program pn. „Zanocuj w lesie”.
Wszystkich miłośników bushcraftu i surwiwalu serdecznie zapraszamy na obszary leśne objęte programem „Zanocuj w lesie”.

Mapa przygotowanego dla Was obszaru gdzie możecie zanocować w Nadleśnictwie Trzciel.

Lokalizacja widoczna jest również na mapie https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy oraz z poziomu aplikacji Mbdl: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.gov.lasy.bdl&hl=pl&gl=US&form=MY01SV&OCID=MY01SV (android)
lub
https://apps.apple.com/us/app/mbdl/id1388815663?form=MY01SV&OCID=MY01SV iPhone,
z menu wybierz – mapy BDL – mapa zagospodarowania turystycznego.

Zanim udasz się na wyprawę zapoznaj się z:
1. Regulaminem korzystania z obszaru - regulamin.
2. Mapą okresowego zakazu wstępu do lasu https://zakazywstepu.bdl.lasy.gov.pl/zakazy/  Przed  wyjściem do lasu, sprawdź, czy obszar nie znajduje się na obszarze objętym zakazem.
3. Zasadami bezpiecznego korzystania z lasu czaswlas.pl
4. Informacjami, gdzie mogą być prowadzone prace gospodarcze. Na powierzchnie te obowiązuje zakaz wstępu. Prace z zakresu gospodarki leśnej w maju 2021 roku w obszarze objętym programem "Zanocuj w lesie", odbywają się w pododdziałach leśnych: 587 f, 587 j w Leśnictwie Jasieniec. 
5. Z czasowymi wyłączeniami/zmianami przebiegu szlaków - proszę kontaktować się z koordynatorem projektu.
6. W okresie jesiennym i zimowym z terminami polowań zbiorowych, które Nadleśnictwo Trzciel ma obowiązek podawać do wiadomości gmin. Na obszar, na którym odbywa się polowanie, obowiązuje zakaz wstępu!
Terminy polowań zbiorowych – proszę kontaktować się z koordynatorem projektu. 
7. Jeśli Twój nocleg przewiduje więcej niż 2 noce lub/i więcej niż 9 osób w jednym miejscu musisz wypełnić formularz zgłoszenia noclegów i uzyskać zgodę nadleśnictwa. Zgłoszenie następuje poprzez wypełnienie formularza (link do formularza) oraz przesłanie go na adres trzciel@szczecin.lasy.gov.pl , nie później niż 2 dni robocze od planowanego noclegu. Pozytywna odpowiedź mailowa z nadleśnictwa jest wyrażeniem zgody na zaplanowane noclegi.
Kontakt do koordynatora programu w nadleśnictwie:
Grzegorz Jarosiewicz, tel.: 512-159-757, email: grzegorz.jarosiewicz@szczecin.lasy.gov.pl
 
Zachęcamy do zapoznania się z najczęściej zadawanymi pytaniami dot. programu: 
https://www.lasy.gov.pl/pl/turystyka/program-zanocuj-w-lesie/pytania-dotyczace-programu

oraz wzięcia udziału w ankiecie:
http://personal.ewaluacja.eu/index.php/544185?lang=pl