Wydawca treści Wydawca treści

Polityka prywatności

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH - Karolina Kaczmarek

Dane do kontaktu: adres e-mail: rodo@szczecin.lasy.gov.pl, nr tel.:  91 432 87 12 

ZASTĘPCA INSPEKTORA OCHRONY DANYCH - Grzegorz Makowski

Dane kontaktowe: adres e-mail: rodo@szczecin.lasy.gov.pl,  nr tel.: 692 471 113

 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W PRZYPADKU WPŁYWU DOKUMENTACJI REKRUTACYJNEJ BEZ OGŁOSZENIA O NABORZE

Dokumenty aplikacyjne do pracy złożone pomimo braku trwającego procesu rekrutacyjnego są:

  1. przetwarzane w celu zaproszenia osoby aplikującej na rozmowę w celu podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy o pracę lub,
  2. niszczone bez informowania osoby aplikującej / w przypadku otrzymania oryginałów dokumentów urzędowych odsyłane do osoby, której dokumenty dotyczą.

W celu dochowania należytej staranności w zakresie obowiązku informacyjnego dotyczącego przetwarzania danych osobowych osób fizycznych, w załączeniu zamieściliśmy informacje o polityce prywatności (klauzula informacyjna RODO) oraz informacje o ochronie danych osobowych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępstw (klauzula informacyjna DODO).