Wydawca treści Wydawca treści

Obiekty edukacyjne

Oprócz rekreacji i wypoczynku pobyt na terenie nadleśnictwa może być okazją do wzbogacenia swej wiedzy, zrozumienia zasad funkcjonowania ekosystemu leśnego i zapoznania się z pracą leśników. W tym celu urządzono dla chętnych dwie ścieżki edukacyjne z licznymi tablicami objaśniającymi oglądane właśnie rośliny, zwierzęta, zjawiska przyrodnicze czy efekty pracy leśników oraz wiatę edukacyjną z miejscem na ognisko.
 
Jedna ze ścieżek znajduje się tuż przy Trzcielu a zaczyna się na skraju lasu przy betonowej szosie biegnącej w kierunku Rybojad i Pszczewa. Trasa ścieżki liczy ok. 1,4 km długości i kończy się na tzw. Łysej Górce, a przebiega krawędzią terasy zalewowej rzeki Obry bogatej przez cały rok w atrakcje przyrodnicze.
 

Zdjęcie przedstawia fragment ścieżki dydaktycznej

Druga ścieżka „Wokół pszczewskiej Góry Wysokiej" o długości ok. 5 km zaczyna się i kończy obok leśniczówki w Pszczewie przy ulicy Kasztanowej 3 nad jeziorem Miejskim. Korzystający z tej oferty mają do dyspozycji bezpłatny folder - przewodnik wzbogacający wiedzę o mijanych po drodze obiektach, nie tylko przyrodniczych (dostępny w leśniczówce Pszczew).

Zdjęcie przedstawia fragment ścieżki dydaktycznej

Wiata edukacyjna znajduje się nad jeziorem Żydowskim, niedaleko drogi z Trzciela do Jabłonki Starej. Przeznaczona jest do prowadzenia zajęć edukacyjnych w terenie leśnym, połączonych z rekreacją przy ognisku nad jeziorem. Pod wiatą można także organizować indywidualne spotkania przy ognisku pod warunkiem uzyskania wcześniej zgody nadleśnictwa i zgłoszeniu osoby odpowiedzialnej za organizację imprezy.

Wiata edukacyjna nad jeziorem Żydowskim

Edukację leśną prowadzą pracownicy nadleśnictwa także wśród młodzieży i dzieci przebywających na wczasach i obozach letnich, a po zakończeniu wakacji również w szkołach i przedszkolach położonych w zasięgu nadleśnictwa.

Zdjęcie przedstawia dzieci w czasie zajęć z edukacji leśnej

Dla najmłodszych uczestników tych zajęć największą atrakcją jest możliwość bezpośredniego kontaktu z przedmiotem edukacji - lasem i okazja własnoręcznego zasadzenia drzewa czy wypróbowania np. leśnego sprzętu gaśniczego.