Lasy nadleśnictwa

Nadleśnictwo Trzciel obejmuje swym zasięgiem bardzo interesujące i atrakcyjne pod względem turystycznym tereny. Położenie na pograniczu dzielnic przyrodniczo-leśnych oraz różnych jednostek fizjograficznych stwarza okazję do kontaktu z dużą różnorodnością form krajobrazu i roślinności.

Polskie lasy

Polska jest w europejskiej czołówce, jeśli chodzi o powierzchnię lasów. Zajmują one 29,2 proc. terytorium kraju, rosną na obszarze 9,1 mln ha. Zdecydowana większość to lasy państwowe, z czego prawie 7,6 mln ha zarządzane jest przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe.

PGL Lasy Państwowe

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe to największa w Unii Europejskiej organizacja zarządzająca lasami należącymi do Skarbu Państwa, obchodząca w tym roku 90-lecie istnienia.