Lista aktualności Lista aktualności

Powitanie wiosny w „Międzynarodowym Dniu Lasów”

21 marca 2018 roku gościliśmy na terenie naszego nadleśnictwa grupę uczestników i pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy w Trzcielu, którzy przybyli pod wiatę nad Jeziorem Żydowskim. 
Do programu imprezy zorganizowanej z okazji pierwszego dnia wiosny włączono również obchody Międzynarodowego Dnia Lasów, który został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. W tym roku odbywał się on pod hasłem „Międzynarodowy Dzień Lasów. Lasy i zrównoważone miasta”. 
Obchody tego dnia mają na celu podnoszenie świadomości ludzi na temat znaczenia lasów dla człowieka. Uczestnicy z zainteresowaniem wysłuchali informacji na temat gospodarki leśnej i jej znaczenia dla zachowania dobrego stanu naszych lasów. Przekazano też informacje o aktualnie wykonywanych pracach w lesie oraz widocznych już zmianach w przyrodzie zapowiadających rychłe nadejście prawdziwej wiosny. 
Po części edukacyjnej rozpoczęło się spotkanie przy ognisku z kiełbaskami i śpiewami z nastrojowym akompaniamentem klasycznej gitary.

W.Rudawski