Lista aktualności Lista aktualności

Po inwentaryzacji dzików

W dniach 22 – 23  października br.  Nadleśnictw Trzciel wzięło udział w  ogólnopolskiej inwentaryzacji dzików zarządzonej przez Ministra Środowiska, w związku ze wzrastającym zagrożeniem rozprzestrzenienia się wirusa Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF), której celem było oszacowanie ich liczebności na terenach wszystkich obwodów łowieckich. 
Inwentaryzację przeprowadzono przy udziale pracowników nadleśnictwa, myśliwych członków  Polskiego Związku Łowieckiego oraz sympatyków łowiectwa.
Wytypowanych zostało 22 powierzchni próbnych ( tzw. miotów), które objęły ok. 10 % powierzchni leśnej nadleśnictwa. 
Dane z inwentaryzacji zostaną poddane analizie i posłużą do opracowania zasad gospodarowania populacją dzika w kontekście zagrożenia Afrykańskim Pomorem Świń.