Kontakt Kontakt

Siedziba Nadleśnictwo Trzciel
Nadleśnictwo Trzciel
95 742 86 11 lub 95 742 90 55
95 742 86 12

ul. Graniczna 18
66 - 320 Trzciel

Nadleśniczy
Bogdan Kowalczyk
95 742 86 11
Zastępca Nadleśniczego
Sławomir Miller
95 742 86 11 wew. *311
Główny Księgowy
Michał Nemś
95 742 86 11 wew. *611
Inżynier Nadzoru
Radosław Głąb
95 742 86 11 wew. *219
Inżynier Nadzoru
Zbigniew Bącler
95 742 86 11 wew. *332

Specjalista ds. Pracowniczych

Iwona Głąb
Specjalista ds. Pracowniczych
Tel.: 95 742 86 11 wew. *131

Dział Administracyjno - Gospodarczy

Roman Biegowski
Sekretarz
Tel.: 95 742 86 11 wew. *671
Konrad Koźmiński
Specjalista ds. Budownictwa
Tel.: 95 742 86 11 wew. *672
Andrzej Onyśków
Specjalista ds. Gospodarczych
Tel.: 95 742 86 11 wew. *674
Lidia Żarska
Sekretariat
Tel.: 95 742 86 11
Małgorzata Markowska
Specjalista ds. Administracyjnych
Tel.: 95 742 86 11 wew. *676
Zuzanna Czepiżak
Starszy Referent
Tel.: 95 742 86 11 wew. 337

Dział Gospodarki Leśnej

Wanda Miller
Specjalista Służby Leśnej
Tel.: 95 742 86 11 wew. *333
Joanna Wilk
Referent
Tel.: 95 742 86 11 wew. *331
Grzegorz Jarosiewicz
Specjalista Służby Leśnej
Tel.: 95 742 86 11 wew. *337
Piotr Sadłowski
Specjalista Służby Leśnej
Tel.: 95 742 86 11 wew. *336
Natalia Bandas
Specjalista Służby Leśnej
Tel.: 95 742 86 11 wew. *337
Bartosz Bandas
Specjalista SL
Tel.: 95 742 86 11 wew. *332
Damian Mikułko
Specjalista Służby Leśnej
Tel.: 95 742 86 11 wew. *335

Dział Finansowo - Księgowy

Artur Rucki
Księgowy
Tel.: 95 742 86 11 wew. *612
Ewa Wąchalska
Specjalista ds. Finansów i Płac
Tel.: 95 742 86 11 wew. *615
Edyta Rybak
Księgowa
Tel.: 95 742 86 11 wew. *614
Milena Wilczak - Naskręt
Księgowa
Tel.: 95 742 86 11 wew. *613
Mateusz Chudy
Specjalista ds. Finansów i Księgowości
Tel.: 95 742 86 11 wew. *616

Ośrodek Hodowli Zwierzyny

Grzegorz Jarosiewicz
Specjalista Służby Leśnej
Tel.: 95 742 86 11 wew. *337
Hubert Raj
Leśniczy ds. Łowieckich
Tel.: 660 755 134

Posterunek Straży Leśnej

Waldemar Chudy
Komendant Straży Leśnej
Tel.: 95 742 86 11 wew. *221
Dominik Turecki
Strażnik Leśny
Tel.: 95 742 86 11 wew. *221

Stanowisko ds. Administrowania SILP

Paweł Kuźniak
Specjalista Służby Leśnej
Tel.: 95 742 86 11 wew. *571

Rzecznik Prasowy Nadleśnictwa Trzciel

Radosław Głąb
Inżynier Nadzoru
Tel.: 95 742 86 11 wew. *219, 602 570 951