Wydarzenia Wydarzenia

Nowa droga leśna w Nadleśnictwie Trzciel

W dniu 3 października dokonano końcowego odbioru inwestycji polegającej na budowie ponad 6 kilometrowej drogi leśnej, przecinającej duży kompleks lasów w obrębie Brójce.

Tłuczniowa nawierzchnia drogi ułożona na geowłókninie zapewni możliwość łatwego przejazdu najcięższym pojazdom wywożącym drewno jak i dużym wozom bojowym straży pożarnej. Przygotowanie dokumentacji i odpowiednich uzgodnień i zezwoleń trwały kilka miesięcy, co wynikało z położenia placu budowy w obszarze Natura 2000 „Dolina Leniwej Obry". Prace budowlane również trwały trochę dłużej niż przewiduje to technologia budowy z uwagi na konieczność ich wstrzymania w okresie lęgowym ptaków chronionych. Ta duża inwestycja zapewni poprawę warunków komunikacji w Brójeckim lesie na wiele lat.

 
Pomiary przy odbiorze nowej drogi
 
Droga tłuczniowa
(Fot. Włodzimierz Rudawski)