Wydawca treści Wydawca treści

Obszary chronionego krajobrazu

Obszar chronionego krajobrazu obejmuje tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych.

W Nadleśnictwie Trzciel znajdują się następujące obszary chronionego krajobrazu:
1.  „Dolina Obry" – Nr obszaru 8A.
Powierzchnia ogólna obszaru – 10.092 ha w tym w Nadleśnictwie Trzciel – 172 ha.

2.  „Zbąszyńska Dolina Obry" – Nr obszaru 12.
Powierzchnia ogólna obszaru - 1.050 ha w tym w Nadleśnictwie Trzciel -230 ha.

3.  „Rynna Paklicy i Ołoboku" – Nr obszaru 13.
Powierzchnia ogólna obszaru -20.533 ha w tym N-ctwie Trzciel – 1.625 ha.

4.  „ Rynny Obrzycko-Obrzańskie" – Nr obszaru 17.
Powierzchnia ogólna obszaru -  23.375 ha w tym w Nadleśnictwie Trzciel -881 ha

5.  „ Miedzichowski"
Położony na terenie woj. wielkopolskiego. 
Powierzchnia ogólna obszaru -  5.572 ha w tym w Nadleśnictwie Trzciel -741 ha.