Wydawca treści Wydawca treści

Nadzór nad lasami niepaństwowymi

Nadleśnictwo Trzciel sprawuje nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa na powierzchni – 936,46 ha, z tego:
- w  województwie lubuskim – 873,32 ha (nadzór nad lasami w ramach nadzoru Starostwa Powiatowego w Międzyrzeczu)
- w województwie wielkopolskim – 63,14 ha (nadzór nad lasami w ramach nadzoru Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu)