Lista aktualności Lista aktualności

Szacowanie szkód łowieckich

Szacowanie szkód wyrządzonych w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny.


Zgodnie z Art. 1. pkt. 2b Ustawy z dnia 15 czerwca 2018r. o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw, wniosek o szacowanie szkód, w tym ustalenie wysokości odszkodowania, właściciel albo posiadacz gruntów rolnych składa do dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego.

Ustawa wchodzi w życie w dniu 23.08.2018r.

W związku z powyższym wnioski o szacowanie szkód wyrządzonych na terenie obwodu łowieckiego nr: 88 stanowiącego Ośrodek Hodowli Zwierzyny Lasów Państwowych w Nadleśnictwie Trzciel, należy składać w sekretariacie Nadleśnictwa Trzciel 
ul. Graniczna 18, 66-320 Trzciel.

Do spraw z zakresu szkód wyrządzonych w uprawach i płodach rolnych wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.