Lista aktualności Lista aktualności

SUKCES W ODBUDOWIE POPULACJI RYBOŁOWA

Platforma lęgowa dla rybołowa, wybudowana w 2015 roku we współpracy Nadleśnictwa Trzciel oraz Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gorzowie  Wielkopolskim  została zajęta przez rybołowa.
Sztuczna platforma została wybudowana  w ramach realizacji planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Jeziora Pszczewskie i Dolina Obry.
To wielki sukces, ale na razie połowiczny, ponieważ obecnie gniazdo zajmuje 1 ptak ( bez pary). Czekamy na dalszy rozwój sytuacji i mamy nadzieję, że gniazdo zasiedli para rybołowów oraz że będziemy mieć sukces lęgowy w bieżącym roku.
Rybołów Pandion haliaetus w Polsce jest skrajnie rzadkim gatunkiem ptaka drapieżnego. Krajowa populacja szacowana jest na poziomie nie przekraczającym 40 par. Podlega on ochronie ścisłej i wyznacza się wokół jego gniazd odpowiednie strefy ochronne. Umieszczony jest w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt oraz w Załączniku Dyrektywy Ptasiej, a zatem objęty jest szczególnymi środkami ochrony w całej Unii Europejskiej.
Rybołów zakłada gniazda głównie na starych sosnach. Pokarmem tego ptaka są prawie wyłącznie ryby. Rybołowy polują zwykle w znacznej odległości od gniazda, wybierając stawy zasobne w ryby, a szczególnie jeziora mało uczęszczane przez ludzi.

Od kilku lat Lasy Państwowe transmitują na żywo relacje z gniazda rybołowa. Ptasie stanowisko, które mogą obserwować internauci, znajduje się na terenie Nadleśnictwa Lipka w północno-zachodniej Polsce. Transmisja dzięki współpracy Lasów Państwowych i Polskich Sieci Elektroenergetycznych pod adresem: 

http://www.lasy.gov.pl/pl/informacje/kampanie_i_akcje/rybolow