Lista aktualności Lista aktualności

Spotkanie z przedstawicielami wykonawców prac leśnych

W związku ze zbliżającym się terminem przeprowadzenia przetargów na wykonywanie prac leśnych w nadleśnictwach odbywają się spotkania z przedstawicielami zakładów usługowych, które zamierzają wziąć udział w tych przetargach. W naszym nadleśnictwie takie spotkanie odbyło się w dniu 14 listopada. Przybyło na nie jedenaście przedstawicieli wykonawców w tym dwie kobiety.

Po przedstawieniu przez zastępcę nadleśniczego szczegółowych zasad wypełniania i składania dokumentacji przetargowej uczestnicy zadawali pytania oraz zgłaszali uwagi z prośbą o bardziej szczegółowe omówienie zasad funkcjonowania umów wieloletnich.