Lista aktualności Lista aktualności

LIDER EKOLOGII W GMINIE WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO W 2016 ROKU

Doceniając aktywność w działaniach proekologicznych oraz rolę inicjatora, organizatora i realizatora wielu akcji informacyjno – edukacyjnych, propagujących ochronę środowiska naturalnego w najbliższym otoczeniu i w regionie Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze 9 grudnia 2016 r. podjął decyzję o przyznaniu leśniczemu Jarosławowi Szałacie tytułu LIDERA EKOLOGII w Województwie Lubuskim w 2016 roku z nagrodą specjalną Prezesa WFOŚiGW w Zielonej Górze.
 
 
Serdecznie gratulujemy koledze uzyskanego tytułu.
 
Zdjęcia: archiwum domowe J.Szałaty