Lista aktualności Lista aktualności

INWENTARYZACJA ZWIERZYNY GRUBEJ

W dniach 13-14 lutego przedstawiciele nadleśnictwa wspólnie z członkami PZŁ oraz sympatykami łowiectwa przeprowadzili inwentaryzację zwierzyny grubej metodą pędzeń próbnych. Inwentaryzacja objęła nie tylko obwody dzierżawione, ale również wyłączone z wydzierżawienia położone w zasięgu nadleśnictwa.

Wyniki z inwentaryzacji umożliwią wyznaczenie linii trendu ilości populacji oraz ułatwią planowanie łowieckie  i będą służyły do określenia stanu liczebnego populacji zwierzyny w celu opracowania Wieloletnich Łowieckich Planów Hodowlanych na lata 2017 – 2027.